Michael Kors正式进军可穿着装备市场

Michael Kors正式进军可穿着装备市场

原标题:MICHAEL KORS携ANDROID WEAR 产物表态 2016年巴塞尔钟表展

此系列由Michael Kors华美联袂Google,借助其Android Wear™智能腕表平台 ,带来尖端技能,更兼容iPhone与Android手机。在钟表业数一数二的博览会——2016年巴塞尔钟表展上,MichaelKors董事长兼首席履行官John Idol(约翰·艾德尔) ,偕 AndroidWear工程副总裁David Singleton(戴维·辛格尔顿),配合公布这次的新品发布 。

(图片由Michael Kors Getty(盖提)友情提供)

行将面世的此款MICHAEL KORS ACCESS 智能腕表零售起步价为395美元,将于2016年秋季登岸Michael Kors专卖店、MichaelKors.com及选定百货市肆以及专门店。

MICHAEL KORS ACCESS 系列产物

该系列旨在诠释技能与社交的无缝跟尾 ,用户体验既布满魅力,又涓滴不费周折。正如Michael Kors(迈克·科尔斯)师长教师所述,但愿借助时尚利便人们的糊口 ,将高科技配饰与时尚完善的交融在一路 ,在完成高科技切确计时的同时,彰显用户的特殊品位 。

MICHAELKORS ACCESS智能腕表提供了定制功效办事,以满意您的高端高贵体验。此中Michael Kors独家显示界面 ,撑持划动变屏,岂论是为健身设计的数字表盘,照旧合适夜间使用的发光刻度表盘 ,都可定制此项功效。

金色表带上精心镶嵌着醒目的水钻,时尚与工艺的完善联合,为您带来的不仅是高贵的时计体验 ,更会成为您手段上的一道亮丽风光线 。玄色皮革与硅胶拼接的表带,将运动感融入到高级时计装备中,可改换的表带让您自若应答差别场所。时尚女款以及动感男款两款设计 ,让您以及心爱的他/她一共享受顶级时计体验。

此智能腕表系列搭载Android Wear,将高科技体验晋升至极致 :可满意您社交媒体更新,短信及电子邮件提示 ,随时随地畅享沟通;各种APP运用提示 ,以便您的时时之需 ;Google™ Smart help(智能帮忙),让您在生疏都会中感触感染到私人导游般知心的温暖;内置健身跟踪,帮忙您紧随康健糊口;语音激活Google™ ,使用更具人道化 。

MichaelKors这一为都市快节拍而生的时尚豪侈领衔品牌,将MICHAEL KORS ACCESS系列变为都市白领联络外界的纽带 。经由过程这次发布的MICHAEL KORSACCESS智能腕表系列,Michael Kors使都市一族体验到一个布满魅力 、清闲又极富冒险精力的世界。

DavidSingleton(戴维·辛格尔顿)暗示 ,“从Google搜刮到智能腕表,Google力图让您把握对于您来讲最主要的信息。 MICHAEL KORS ACCESS以及Android Wear将可穿着装备推上新的高度,打造出智能又雅观的腕表 ,帮忙您掌控糊口,同时揭示小我私家风彩 。”

MichaelKors与AndroidWear这次联袂必将成为可穿着装备的潮水风向标。

【读音】:

yuán biāo tí :MICHAEL KORSxié ANDROID WEAR chǎn wù biǎo tài 2016nián bā sāi ěr zhōng biǎo zhǎn

cǐ xì liè yóu Michael Korshuá měi lián mèi Google,jiè zhù qí Android Wear™zhì néng wàn biǎo píng tái ,dài lái jiān duān jì néng ,gèng jiān róng iPhoneyǔ Androidshǒu jī 。zài zhōng biǎo yè shù yī shù èr de bó lǎn huì ——2016nián bā sāi ěr zhōng biǎo zhǎn shàng ,MichaelKorsdǒng shì zhǎng jiān shǒu xí lǚ háng guān John Idol(yuē hàn ·ài dé ěr ),xié AndroidWeargōng chéng fù zǒng cái David Singleton(dài wéi ·xīn gé ěr dùn ),pèi hé gōng bù zhè cì de xīn pǐn fā bù 。

(tú piàn yóu Michael Kors Getty(gài tí )yǒu qíng tí gòng )

háng jiāng miàn shì de cǐ kuǎn MICHAEL KORS ACCESS zhì néng wàn biǎo líng shòu qǐ bù jià wéi 395měi yuán ,jiāng yú 2016nián qiū jì dēng àn Michael Korszhuān mài diàn 、MichaelKors.comjí xuǎn dìng bǎi huò shì sì yǐ jí zhuān mén diàn 。

MICHAEL KORS ACCESS xì liè chǎn wù

gāi xì liè zhǐ zài quán shì jì néng yǔ shè jiāo de wú féng gēn wěi ,yòng hù tǐ yàn jì bù mǎn mèi lì ,yòu juān dī bú fèi zhōu shé 。zhèng rú Michael Kors(mài kè ·kē ěr sī )shī zhǎng jiāo shī suǒ shù ,dàn yuàn jiè zhù shí shàng lì biàn rén men de hú kǒu ,jiāng gāo kē jì pèi shì yǔ shí shàng wán shàn de jiāo róng zài yī lù ,zài wán chéng gāo kē jì qiē què jì shí de tóng shí ,zhāng xiǎn yòng hù de tè shū pǐn wèi 。

MICHAELKORS ACCESSzhì néng wàn biǎo tí gòng le dìng zhì gōng xiào bàn shì ,yǐ mǎn yì nín de gāo duān gāo guì tǐ yàn 。cǐ zhōng Michael Korsdú jiā xiǎn shì jiè miàn ,chēng chí huá dòng biàn píng ,qǐ lùn shì wéi jiàn shēn shè jì de shù zì biǎo pán ,zhào jiù hé shì yè jiān shǐ yòng de fā guāng kè dù biǎo pán ,dōu kě dìng zhì cǐ xiàng gōng xiào 。

jīn sè biǎo dài shàng jīng xīn xiāng qiàn zhe xǐng mù de shuǐ zuàn ,shí shàng yǔ gōng yì de wán shàn lián hé ,wéi nín dài lái de bú jǐn shì gāo guì de shí jì tǐ yàn ,gèng huì chéng wéi nín shǒu duàn shàng de yī dào liàng lì fēng guāng xiàn 。xuán sè pí gé yǔ guī jiāo pīn jiē de biǎo dài ,jiāng yùn dòng gǎn róng rù dào gāo jí shí jì zhuāng bèi zhōng ,kě gǎi huàn de biǎo dài ràng nín zì ruò yīng dá chà bié chǎng suǒ 。shí shàng nǚ kuǎn yǐ jí dòng gǎn nán kuǎn liǎng kuǎn shè jì ,ràng nín yǐ jí xīn ài de tā /tā yī gòng xiǎng shòu dǐng jí shí jì tǐ yàn 。

cǐ zhì néng wàn biǎo xì liè dā zǎi Android Wear,jiāng gāo kē jì tǐ yàn jìn shēng zhì jí zhì :kě mǎn yì nín shè jiāo méi tǐ gèng xīn ,duǎn xìn jí diàn zǐ yóu jiàn tí shì ,suí shí suí dì chàng xiǎng gōu tōng ;gè zhǒng APPyùn yòng tí shì ,yǐ biàn nín de shí shí zhī xū ;Google™ Smart help(zhì néng bāng máng ),ràng nín zài shēng shū dōu huì zhōng gǎn chù gǎn rǎn dào sī rén dǎo yóu bān zhī xīn de wēn nuǎn ;nèi zhì jiàn shēn gēn zōng ,bāng máng nín jǐn suí kāng jiàn hú kǒu ;yǔ yīn jī huó Google™,shǐ yòng gèng jù rén dào huà 。

MichaelKorszhè yī wéi dōu shì kuài jiē pāi ér shēng de shí shàng háo chǐ lǐng xián pǐn pái ,jiāng MICHAEL KORS ACCESSxì liè biàn wéi dōu shì bái lǐng lián luò wài jiè de niǔ dài 。jīng yóu guò chéng zhè cì fā bù de MICHAEL KORSACCESSzhì néng wàn biǎo xì liè ,Michael Korsshǐ dōu shì yī zú tǐ yàn dào yī gè bù mǎn mèi lì 、qīng xián yòu jí fù mào xiǎn jīng lì de shì jiè 。

DavidSingleton(dài wéi ·xīn gé ěr dùn )àn shì ,“cóng Googlesōu guā dào zhì néng wàn biǎo ,Googlelì tú ràng nín bǎ wò duì yú nín lái jiǎng zuì zhǔ yào de xìn xī 。 MICHAEL KORS ACCESSyǐ jí Android Wearjiāng kě chuān zhe zhuāng bèi tuī shàng xīn de gāo dù ,dǎ zào chū zhì néng yòu yǎ guān de wàn biǎo ,bāng máng nín zhǎng kòng hú kǒu ,tóng shí jiē shì xiǎo wǒ sī jiā fēng cǎi 。”

MichaelKorsyǔ AndroidWearzhè cì lián mèi bì jiāng chéng wéi kě chuān zhe zhuāng bèi de cháo shuǐ fēng xiàng biāo 。

博鱼体育app官方入口 - 官方网站

  • 分享


上一篇:瑞士制表师年夜神在镌刻一只金丝猴 下一篇:就算有了A4腰,你有七绕臂吗?

发表评论